ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 645

Schválena: 17.5.1988

ZAŘÍDITELNOST BYTŮ

ČSN 73 4305


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Furnishing of flats

 

Tato norma stanoví základní požadavky zaříditelnosti bytů; platí pro projektování bytů navrhovaných podle ČSN 73 4301 a bytů navrhovaných pro bydlení osob s omezenou schopností pohybu.

Pro projektování bytů v domech s bydlením kolektivního charakteru a pro stavební úpravy stávajících bytů (zpravidla rekonstrukce, modernizace) se použití normy doporučuje.

Norma platí pouze pro účely projektování a neurčuje standard povinného vybavení bytu.

Požadavky normy není nutno prokazovat u projektové dokumentace zpracované s použitím schválených typových podkladů stavebních objektů.

Norma se vztahuje na projektovou dokumentaci zahájenou po dni nabytí účinnosti normy.

 

I. NÁZVOSLOVÍ

 

1. Základní zařízení bytu - souhrn nezbytného nábytku a ostatních zařizovacích předmětů podle tab. 1 pro předpokládaný počet osob v bytě.

 

2. Doplňkové zařízení bytu - nábytek a jiné zařizovací předměty doplňující základní zařízení bytu.

 

3. Zabudované zařízení bytu - zařízení bytu pevně instalované v bytě (např. vestavěné skříně, pevné kuchyňské zařízení, zařízení komor).

 

4. Volné zařízení bytu - zařízení bytu volně postavené, popř. zavěšené.

 

5. Úložný prostor bytu - souhrn objemu úložného nábytku a komor, sloužících k uskladnění předmětů osobní potřeby a předmětů domácnosti.

 

6. Průchody v bytě - volná nezastavěná část prostoru místnosti v bytě mezi zařizovacími předměty, popř. mezi stěnou a těmito předměty. Rozlišují se:


Nahrazuje ČSN 73 4305
z 20.6.1962

Účinnost od:
1.5.1989

31174-- Vynechaný text --