ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 699.81

23.02.1987

Požární bezpečnost staveb
HODNOCENÍ ODKAPÁVÁNÍ HMOT Z PODHLEDŮ
STROPŮ A STŘECH

ČSN 73 0865


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Fire protection of buildings. Evaluation of materials drainage of the soffits of ceilings and roof

 

Tato norma platí pro zkoušení a hodnocení odkapávání a odpadávání hmot  při požáru  z podhledů  stropů a  střech se  sklonem k vodorovné rovině  menším než  60° a  ze světlíků  umístěných v těchto střechách, včetně příslušných  zabudovaných částí zařízení  (např. osvětlovacích, vzduchotechnických).

 

I. NÁZVOSLOVÍ

 

1. Odkapávání hořících hmot -  stav, při kterém dochází k přeměně pevného  skupenství hořlavých hmot na  kapalné a  jejich uvolňování  z konstrukce nebo zabudovaných zařízení ve formě hořících kapek.

 

2. Odpadávání hořících hmot, stav,  při kterém se část konstrukce nebo zabudovaného zařízení uvolní v pevném skupenství a hořící spadne.

 

3.  Odkapávání  nehořících  hmot  -  stav,  při  kterém dochází k přeměně  pevného  skupenství  hmot  na  kapalné  a jejich uvolňování z konstrukce nebo zabudovaného zařízení ve formě nehořících kapek.

 

4.  Odpadávání  nehořících  hmot  -  stav,  při  kterém  se  část konstrukce  nebo  zabudovaného  zařízení  uvolní  v  pevném skupenství a spadne, aniž by došlo k jejímu hoření.

 

5.  Podhled  -  nenosná  část  stropní  nebo  střešní  konstrukce viditelná  zdola, přičemž  tato část  je připojena  k nosné konstrukci stropu nebo střechy:

a) přímo, nebo

b) samostatnou nosnou konstrukcí jako zavěšený podhled.Účinnost od:
1.1.1988

31056-- Vynechaný text --