ČESKÁ NORMA

MDT 628.92:725.4

Září 1994

DENNÍ OSVĚTLENÍ BUDOV
Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov

ČSN 73 0580-4


 

 

 

Daylighting in industrial buildings

Éclairage du jour des batiments industriels

Tagesbeleuchtung in Industriebauten

 

Předmluva

 

ČSN 73 0580 „Denní osvětlení budov" se člení na:

- Část 1: Základní požadavky

- Část 2: Denní osvětlení obytných budov

- Část 3: Denní osvětlení škol

- Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov

 

Citované normy

ČSN 36 0000  Světelně technické názvosloví

ČSN 36 0020-1 Sdružené osvětlení budov. Část 1: Základní požadavky

ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov. Část 1: Základní požadavky

ČSN 74 6350  Ocelové světlíky. Základní ustanovení

 

Vypracování normy

Zpracovatel: ing.arch.Jiří Matoušek, IČO 14934124

Technická normalizační komise: TNK č. 76 Osvětlení

Pracovník Českého normalizačního institutu: ing. Miloslava Syrová

 

1 Předmět normy

 

Tato norma platí pro navrhování a posuzování denního osvětlení vnitřních prostorů průmyslových budov. Platí i pro jiné vnitřní prostory, pokud se v nich vykonávají činnosti obdobného charakteru (drobná výroba nebo nebo služby, speciální dílny škol atd.). Norma navazuje na ČSN 73 0580-1.

 -- Vynechaný text --