ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 699.81:536.468:541.428

Schválena: 14.5.1979

Požární bezpečnost staveb
ZKOUŠENÍ HOŘLAVOSTI
STAVEBNÍCH HMOT
NEHOŘLAVÉ HMOTY

ČSN 73 0861*
ST SEV 382-76


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Testing of combustibility of building materials - non-combustible materials - non-combustible materials

 

Touto normou se zavádí ST SEV 382-76 Zkoušení hořlavosti stavebních hmot. Určení skupiny nehořlavých hmot (viz str. 3 až 9) jako čs. státní norma.

 

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily (viz str. 10), se používá (v odvolávkách, citacích a odkazech) přímo norma RVHP.

Čs. norma je doplněna o čl. 01 platný pouze v ČSSR.

01. Stavební hmoty které jsou podle této normy nehořlavé, se zařazují do stupně hořlavosti A (ČSN 73 0823).

 

DODATEK

 

Souvisící čs. normy

xČSN 73 0823 Hořlavost stavebních hmot

 ČSN 73 0853 Stanovení hořlavosti stavebních hmot

 

x Norma, jejíž změna nebo zrušení může vyvolat věcnou změnu (změnu hodnot a požadavků) této normy a naopak.

 

Vypracování normy

Schválení ST SEV 382-76 doporučilo ministerstvo vnitra ČSR - Hlavní správa požární ochrany.

Zpracovatel: Výzkumný ústav pozemních staveb Praha - Ing. Ivana Karlovská

Pracovník Úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Jindra SyrováÚčinnost od:
1.1.1980

06558-- Vynechaný text --