ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 324.014.2:621.753.1

Schválena: 4.12.1978

ÚCHYLKY ROZMĚRŮ A TVARŮ OCELOVÝCH
KONSTRUKCÍ

ČSN 73 2611


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Dimension and shape deviation of steel structures

 

Tato norma stanoví mezní úchylky rozměrů a tvarů součástí, dílců a celku svařovaných, šroubovaných i nýtovaných ocelových konstrukcí podle čl. 3, mezní úchylky sestavených a smontovaných nosných, nenosných i doplňkových ocelových konstrukcí a mezní úchylky rozměrů a tvarů stavebních částí na které ocelové konstrukce navazují.

 

I. VŠEOBECNĚ

 

1. Normou předepsané mezní úchylky (dále jen úchylky) rozměrů a tvarů platí v případech, kdy ve výrobní dokumentaci nejsou stanoveny úchylky menší.

 

Jsou-li požadovány úchylky rozměrů nebo tvarů menší než stanoví norma, nutno jejich hodnoty dohodnout s výrobcem. Dohodnuté úchylky musí být uvedeny ve výrobní dokumentaci.

 

2. Hodnoty úchylek, nejsou li označeny jinak, jsou uvedeny v milimetrech.

 

3. V souladu s požadavky na přesnost výroby podle norma ČSN 73 2601 jsou úchylky stanoveny pro výrobní skupina A, B a C.

 

Úchylky v jednotlivých výrobních skupinách jsou určeny pro ocelové konstrukce:

 

Skupina A

- mostů a lávek (ON 73 2603, ČSN 73 6201, ČSN 73 6205)

- jeřábových drah (ČSN 27 2430)

- jeřábů (ČSN 27 0101, ČSN 27 0103, ČSN 27 0201, ČSN 27 0202, ČSN 27 0140)


Nahrazuje ČSN: viz Dodatek

Účinnost od:
1.3.1981

06534-- Vynechaný text --