ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 725.382/.384

Schválena: 18.8.1977

SERVISY A OPRAVNY MOTOROVÝCH VOZIDEL
ČERPACÍ STANICE POHONNÝCH HMOT
Základní ustanovení

ČSN 73 6059


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Service stations for motor vehicles. General principles

 

Tato norma platí pro projektování nových a pro projektování stavebních změn nynějších:

- autoservisů (ČSN 30 0033, dále jen servisů),

- opraven motorových vozidel (ČSN 30 0033, dále jen opraven),

- čerpacích stanic pohonných hmot (ČSN 30 0033, dále jen čerpacích stanic), pro silniční vozidla pro motorovou dopravu (dále jen vozidla)1).

Platí též pro projektování stavebních změn, jimiž se upravují nynější objekty a prostory jiného účelu na objekty a prostory servisu, opravny nebo čerpací stanice.

Norma se vztahuje na dokumentaci2) stavebních objektů, zahajovanou po dni nabytí účinnosti normy.

Neplatí pro výrobny a opravny náhradních dílů, pro výrobny a opravny příslušenství, výstroje a výbavy vozidel. Neplatí také pro dočasné nebo pojízdné čerpací stanice pohonných hmot.

 

I. NÁZVOSLOVÍ

 

1. Názvosloví z hlediska údržby a oprav silničních vozidel pro motorovou dopravu (autoservis, opravna motorových vozidel apod.), je uvedeno v ČSN 30 0033; názvosloví z oboru silnic a dálnic (dopravní pruh, odbočovací pruh apod.) - viz ČSN 73 6100; názvosloví místních komunikací (rychlostní komunikace apod.) - viz ČSN 73 6110.

 

_______________

1) Silniční vozidla pro motorovou dopravu vymezuje ČSN 30 0024 a zahrnuje jedno a vícestopá vozidla, přípojná vozidla, samojízdné pracovní stroje a zvláštní motorová vozidla (viz vyhlášku č. 90/1975 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích).

2) Podle vyhlášky federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 163/1973 Sb., o dokumentaci staveb.Účinnost od:
1.11.1978

05569-- Vynechaný text --