ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 624.043:624.053

Schválená: 30.6.1962

VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU
POZEMNÍCH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

ČSN 73 4055


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Calculation of the space enclosed by buildings

 

Tato norma platí pro výpočet obestavěného prostoru pozemních stavebních objektů, jejichž rozsah (objem) lze vyjádřit měrnou jednotkou - m3 obestavěného prostoru, pro účely projektové přípravy i pro účely jejich hodnocení a porovnání.

 

Norma platí i pro objekty inženýrských staveb, pokud mají charakter pozemních staveb a pokud je lze účelně objemově měřit.

 

Norma neplatí pro objekty speciální, jejichž objemové vymezení není jednoznačné, tj. v případech, kdy technologické zařízení neumožňuje vytvoření obalového pláště, nebo alespoň vymezení obalovými plochami vedenými vnějšími líci stavební části objektů.

 

I. NÁZVOSLOVÍ

 

Stavební objekt - prostorově oddělená nebo technicky samostatná část stavby (např. budova se vším příslušenstvím a zařízením, důlní objekt, vlečka, vnější kanalizace apod.).

 

Budova  -  samostatný pozemní stavební objekt prostorově soustředěný a navenek zcela uzavřený, s jedním nebo více ohraničenými užitkovými prostory.

 

Budova jako užší vymezení druhu stavebního objektu je objekt ohraničený v prostoru obvodovými stěnovými a střešními konstrukcemi.

 

Objekt nezakrytý  - samostatný pozemní stavební objekt, jehož stavební konstrukce vytvářejí především nosnou soustavu pro strojní a dopravní zařízení výrobního procesu; nemá zastřešení, ale může mít ochranné konstrukce proti větru, dešti, prachu apod. V některých případech může značnou část nosné, popřípadě též ochranné funkce převzít konstrukce strojního nebo dopravního zařízení výrobního procesu.

 

Objekt poloodkrytý  - samostatný pozemní stavební objekt, jehož stavební konstrukce nejen vytvářejí nosnou soustavu, ale i částečně jej ohraničují;

objekt se pak svým charakterem blíží budově, neboť má zastřešení a popřípadě i některou ze stěnových konstrukcí.

 

Obestavěný  prostor  - prostorové vymezení stavebního objektu ohraničeného vnějšími vymezujícími plochami.

 


Tato norma je závazná

Účinnost od:
1.1.1963

05566-- Vynechaný text --