MDT 528. 03                   ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA             Schválena: 15. 2. 1979

GEODETICKÉ BODY

ČSN 73 0415

Опорные точки

Control points

Tato norma platí pro zřizování a využívání geodetických bodů.

I. NÁZVOSLOVÍ

Názvosloví geodetických bodů stanoví ČSN 73 0401 Názvosloví geodetických základů a ČSN 73 0402 Názvosloví mapování.

II. ROZDĚLENÍ GEODETICKÝCH BODŮ

1.   Geodetické body náleží mezi měřické body a odlišují se od ostatních měřických bodů stabilizací, popř. signalizací u trvale signalizovaných bodů a dokumentací geodetických údajů. Rozdělení měřických bodů je uvedeno v tab. 1.

2.   Geodetické body vytvářejí bodová pole, jejichž rozdělení je uvedeno v tab. 2 a geodetické sítě, jejichž rozdělení je v tab. 3.

 

Tab. 1. ROZDĚLENÍ MĚŘICKÝCH BODŮ

Měřické body

Trvale stabilizované

Geodetické body

Polohové geodetické

popř. trvale

 

body

signalizované

 

Výškové geodetické

   

body

   

Tíhové geodetické

   

body

Dočasně stabilizované

Ostatní měřické body (nejsou předmětem této normy)

 

Nahrazuje ČSN 73 0415 z 16. 12. 1970

Účinnost od: 1. 1. 1980

05531