ICS 91.100.15

ČSN

EN 1744-4

 

72 1196

Červen 2022

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zkoušení chemických vlastností kameniva –
Část 4: Stanovení citlivosti na vodu filerů pro asfaltové směsi

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1744-4 (72 1196) z ledna 2006.

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2022
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.