ICS 91.100.50

ČSN

EN 15651- 3
ed. 3

 

72 2370

Září 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách
a komunikacích pro chodce –
Část 3: Tmely pro sanitární spoje

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2018-11-30 se nahrazuje ČSN EN 15651-3 ed. 2 (72 2370) ze srpna 2013,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.