ICS 91.100.40

ČSN

EN 492+A1

 

72 3401

Leden 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Vláknocementové desky a tvarovky – Specifikace výrobku a zkušební metody

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2018-04-30 se nahrazuje ČSN EN 492 ed. 2 (72 3401) z února 2013,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

[image]

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.