ČESKOSLOVENSKÁ NORMA

MDT 666.711:69.025

Únor 1993

PÁLENÉ CIHLÁŘSKÉ PRVKY
PRO STROPNÍ KONSTRUKCE
Základní technické požadavky

ČSN 72 2640


 

 

 

Brick for floors. Fundamental technical requirements

Ziegel für Decken. Grundtechnische Forderungen

Briques pour planchers. Exigeances techniques principales

 

Předmluva

 

Citované normy

ČSN 72 2601 Skúšanie tehliarských výrobkov. Spoločné ustanovenia

ČSN 72 2602 Skúšanie tehliarských výrobkov. Zisťovanie vzhľadu a rozmerov

ČSN 72 2603 Skúšanie tehliarských výrobkov. Stanovenie hmotnosti, objemovej hmotnosti a nasiakavosti

ČSN 72 2605 Skúšanie tehliarských výrobkov. Stanovenie mechanických vlastností

ČSN 72 2607 Skúšanie tehliarských výrobkov. Stanovenie výskytu cicvárov

ČSN 72 2608 Skúšanie tehliarskych výrobkov. Stanovenie k náchylnosti na tvorbu výkvetov.

ČSN 72 2609 Cihlářské názvosloví

ČSN 73 0005 Modulová koordinace rozměrů ve výstavbě. Základní ustanovení

 

Obdobné zahraniční normy

DIN 4159 Ziegel für Decken und Wandtafeln, statisch mitwirkend

Cihly pro stropy a stěnové panely, staticky spolupůsobící

 

DIN 4160  Ziegel für Decken statisch nicht mitwirkend

Cihly pro stropy staticky nespolupůsobící

 

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN 72 2640 z 17. 7. 1979, ČSN 72 2646 z 17. 7. 1979, ČSN 72 2646 z 17. 7. 1979, ČSN 72 2648 z 17. 7. 1979 a ČSN 72 2649 z 26. 1. 1971.

 

Změny proti předchozí normě

Technické požadavky stanovují pouze nejdůležitější vlastnosti stropních prvků nutné pro jejich uplatnění v uvažovaných konstrukcích. Při dodržení normalizovaných zásad je možno vyrábět tvarově rozdílné stropní prvky.

 

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

Kód deskriptoru/znění deskriptoru: RQS/RQV/cihly, RPH/stropy, ABL/technické podínky, ATB.XO/ rozměry

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný, vývojový a projektový ústav cihlářské výroby, Brno, IČO 133 477, Ing. Zbyněk Pospíšek

Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Milena Veselá

 

Ó Federální úřad pro normalizaci a měření
32078


Strana 2

1 Předmět  normy

 

Tato norma platí pro výrobu, dodávání a zkoušení všech druhů pálených cihlářských stropních prvků, tj. stropních tvarovek a stropních vložek vyráběných z vhodných cihlářských surovin.

 -- Vynechaný text --