ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 666.972-4

Schválena: 18.3.1986

VÝROBA A KONTROLA BETONOVÝCH STAVEBNÍCH DÍLCŮ
Společná ustanovení

ČSN 72 3000


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Production and inspection of concrete prefabricated elements. Common regulations

 

Tato norma platí pro výrobu, kontrolu a dodávání stavebních dílců z hutného cementového betonu prostého, železového, předpjatého, popř. speciálně vyztuženého.1/

Pro stavební dílce z jiných betonů, pro které jsou vydány zvláštní normy, platí ustanovení této normy jen v rozsahu, který je příslušnými normami vymezen.

 

1. NÁZVOSLOVÍ

 

1.1. Betonový dílec - stavební dílec vyrobený z betonu prostého nebo vyztuženého ocelí, popř. kombinovaného s jinými materiály.

 

1.2. Výrobní poloha dílce - poloha, v níž se nachází dílec v době vybetonování.

 

1.3. Manipulační poloha dílce - poloha, v níž je dovoleno dílec přemisťovat zvedacím zařízením.

 

_______________

1/ např. beton s vlákny.


Nahrazuje ČSN 72 3000
z 21.3.1973

Účinnost od
1.2.1987

30945-- Vynechaný text --