ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 691.2

Schválena: 24.11.1986

PRVKY Z PŘÍRODNÍHO KAMENE
PRO STAVEBNÍ ÚČELY
Společná ustanovení

ČSN 72 1810

JK 583

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Elements of natural stone for building purposes. Common regulations

 

Tato norma platí pro výrobu, zkoušení, dodávání, dopravu a skladování prvků z přírodního kamene, určených pro stavební účely (dále jen prvky z kamene).

Tato norma neplatí pro prvky z kamene určené pro průmyslové a ostatní účely a prvky z konglomerovaného kamene na bázi syntetických pryskyřic a silikátových pojiv.

 

l. NÁZVOSLOVÍ

 

1. Prvky z přírodního kamene pro stavební účely - výrobky z přírodního kamene, které jsou určeny pro stavební konstrukce nebo jejich části.

 

2. Líc - zevní plocha prvku z kamene s opracovaným povrchem, viditelná po jeho osazení.

 

3. Rub  -  montážní plocha prvku z kamene, která je přivrácena k podkladu nebo je s ním spojena. Po osazení není tato plocha viditelná.

 

4. Styčné plochy - svislé nebo šikmé plochy prvků z kamene, nepřenášející tlak a tvořící mezi jednotlivými prvky z kamene v konstrukci styčnou spáru.

 

5. Ložné plochy - plochy přenášející tlak a tvořící mezi jednotlivými prvky z kamene v konstrukci ložnou spáru.

 

6. Lícní hrany - hrany prvku z kamene, ohraničující líc.

 

7. Rubové hrany - hrany prvku z kamene, ohraničující rub.

 

8. Lícní roh - část prvku z kamene v nejbližším okolí místa protnutí lícních hran.

 

9. Rubový roh - část prvku z kamene v nejbližším okolí místa protnutí rubových hran.


Nahrazuje: viz Dodatek

Účinnost od:
1.11.1987

30834-- Vynechaný text --