ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 691.2

Schválena: 2.3.1987

PŘÍRODNÍ STAVEBNÍ KÁMEN
PRO KAMENICKÉ VÝROBKY
Technické požadavky

ČSN 72 1800


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Natural building stone for stonecutting purposes. Technical requirements

 

Tato norma stanoví základní technické požadavky pro přírodní stavební kámen používaný k dalšímu zpracování v kamenické výrobě.

 

Norma neplatí pro přírodní stavební kámen, používaný jako surovina k výrobě drceného kameniva.

 

I. NÁZVOSLOVÍ

 

1. Názvosloví základních pojmů pro přírodní stavební kámen stanoví ČSN 72 1151, ČSN 72 1153 a ČSN 72 1001.

 

II. VŠEOBECNĚ

 

Účel normy

 

2. Účelem normy je sjednocení klasifikace hornin používaných v kamenické výrobě a stanovení jejich základních fyzikálních vlastností. Předmětovými normami jsou tyto vlastnosti buď přejaty, nebo zpřísněny, popř. rozšířeny, pokud to účel použití vyžaduje.

 

Norma rozděluje horniny podle původu a fyzikálních vlastností a stanoví pro ně základní technické požadavky, které jsou rozhodující pro použitelnost příslušného druhu horniny jako suroviny v kamenické výrobě.

 

Rozdělení hornin

 

3. Vzhledem k původu a použití se horniny v kamenické výrobě rozdělují takto:

 

a) skupina I - horniny magmatické (vyvřelé):

aa) hlubinné světlé - hlubinné horniny převážně světlejšího zabarvení (granitoidy, syenitoidy) s objemovou hmotností menší než 2,8 g.cm-3,Účinnost od:
1.1.1989

30833-- Vynechaný text --