ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

DT 691.2

Schválena: 17.4.1968

KÁMEN PRO ZDIVO A STAVEBNÍ ÚČELY
Společná ustanovení

ČSN 72 1860

JK 583

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Stone for brickwork and building purposes. Common regulations

 

Tato norma  platí pro kámen  pro zdivo a  stavební účely. Stanoví  společná ustanovení přidružených  norem pro jednotlivé  druhy kamene pro zdivo a stavební účely (lomový kámen, kopáky, haklíky a kvádry).

Tato norma neplatí pro kamenivo pro stavební účely a pro provádění zděných konstrukcí z přírodního kamene.

 

I. NÁZVOSLOVÍ

 

1.  Lomový kámen  - výrobky  z přírodního  kamene dané  velikosti a  nepravidelného, popř.  částečně upraveného tvaru, kamenicky neopracované.

 

2. Kopáky - výrobky  z přírodního kamene dané velikosti a tvaru přibližného  rovnoběžnostěnu, pro klenby  přiměřeně klínovitého, vyrobené lámáním a hrubým kamenickým opracováním.

 

3. Haklíky - výrobky z přírodního kamene dané velikosti a tvaru hranolu s čtvercovou nebo obdélníkovou lícní plochou, určené jen pro obkladové zdivo a vyrobené lámáním, štípáním a hrubým kamenickým opracováním.

 

4. Kvádry - výrobky z přírodního kamene různých tvarů a rozměrů a s různou povrchovou úpravou podle potřeby a použití.

 

5. Lícní  plochy - hrubě lámané  nebo opracované plochy, které  po zazdění nebo osazení  výrobku z přírodního kamene  tvoří jeho viditelnou část.

 

6. Ložné plochy - plochy, přenášející tlak a tvořící mezi jednotlivými stavebními prvky ložnou spárou.

 

7. Styčné plochy -  plochy, nepřenášející tlak a tvořící mezi jednotlivými stavebními  prvky styčnou spáru, která bývá zpravidla svislá.

 

8. Zadní plochy - protilehlé plochy lícních ploch, které přicházejí do styku s vnitřním zdivem.


Nahrazuje čl.89 až 98 ČSN 2013-1935

Účinnost od:
1.1.1969

05403-- Vynechaný text --