ICS 27.060.30; 27.200

ČSN

EN 1048 

69 6349

Červenec 2015 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Výměníky tepla – Vzduchem chlazené chladiče kapalin „suché chladiče“ – Zkušební metody pro stanovení výkonnosti

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1048 (69 6349) z října 1999.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.