ICS 23.120; 27.060.30

ČSN

EN 328 

69 6328

Červenec 2015 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Výměníky tepla – Vzduchem chlazené chladicí jednotky –
Metody pro stanovení výkonnosti

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 328 (69 6328) z ledna 2000.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.