ICS 83.200

ČSN

EN 12013

 

69 1310

Červenec 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Stroje pro zpracování plastů a pryže – Hnětací stroje –
Bezpečnostní požadavky

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12013+A1 (69 1310) z února 2009.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.