ICS 23.020.10

ČSN

EN 13616-2

 

69 9116

Prosinec 2016

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zabezpečovací zařízení proti přeplnění stabilních nádrží na kapalná paliva –
Část 2: Zabezpečovací zařízení proti přeplnění bez uzavíracího zařízení

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se spolu s ČSN EN 13616-1 (69 9116) z prosince 2016 a ČSN EN 16657 (69 9116)
z prosince 2016 nahrazuje ČSN EN 13616 (69 9116) z února 2005.

[image]

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2016
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.