ICS 87.040

ČSN

EN ISO 23322

 

67 3023

Červen 2022

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Nátěrové hmoty – Stanovení rozpouštědel v nátěrových hmotách obsahujících pouze organická rozpouštědla – Metoda plynové chromatografie

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2022
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.