ICS 87.040

ČSN

EN ISO 15091

 

67 3019

Srpen 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Nátěrové hmoty – Stanovení konduktivity a elektrického odporu

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 15091 (67 3019) z června 2013.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.