ICS 83.180

ČSN

EN 15275 

66 8697

Říjen 2015 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Konstrukční lepidla – Charakterizace anaerobních lepidel pro
koaxiální kovové sestavy v pozemních a inženýrských stavbách

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15275 (66 8697) ze srpna 2008.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.