ICS 83.180

ČSN

EN 15274 

66 8591

Říjen 2015 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Konstrukční lepidla pro všeobecné použití –
Požadavky a metody zkoušení

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15274 (66 8591) ze srpna 2008.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.