ICS 83.180

ČSN

EN 302-1 

66 8531

Září 2013 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce – Zkušební metody –
Část 1: Stanovení podélné pevnosti ve smyku při tahovém namáhání

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 302-1 (66 8531) z prosince 2004.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.