ICS 83.180                                                                                                                                                 ČSN
EN 14293

 

 

66 8638

 

 

Únor 2007                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

 

 

Lepidla – Lepidla pro lepení parket na podkladovou vrstvu –
Zkušební metody a minimální požadavky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2007

Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány

a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.