ICS 65.080

ČSN P

CEN/TS 17717

 

65 5018

Listopad 2022

 

PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Rostlinné biostimulanty – Průkaz bakterií rodu Salmonella

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2022
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.