ICS 23.040.05; 93.030

ČSN P

CEN/TS 13598-3

 

64 6432

Červen 2022

 

PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Plastové potrubní systémy pro netlakové kanalizační přípojky
a stokové sítě – Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U),
polypropylen (PP) a polyethylen (PE) –
Část 3: Posuzování shody

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN P CEN/TS 13598-3 (64 6432) z května 2017.

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2022
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.