ICS 83.120

ČSN

EN ISO 10350-2

 

64 0009

Únor 2021

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Plasty – Stanovení a prezentace srovnatelných jednobodových hodnot – Část 2: Plasty vyztužené dlouhými vlákny

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 10350-2 (64 0009) z října 2011.

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2021
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.