ICS 23.040.01

ČSN

EN ISO 11295

 

64 6402

Červen 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Návod na klasifikaci a navrhování plastových potrubních systémů používaných pro renovaci a výměnu

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 11295 (64 6402) z října 2010.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.