ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 621.643.33

Schválena: 28.3.1985

Hadice bez koncovek
PRYŽOVÉ A PLASTOVÉ HADICE
Všeobecná ustanovení

ČSN 63 5200

JK 272
JK 283

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Rubber and plastics hoses. General provision

 

Tato norma platí pro všechny druhy pryžových a plastových hadic a výztuží (dále jen hadice).

 

I. NÁZVOSLOVÍ, JEDNOTKY

 

1. Hadice - pružná a ohebná trubice používaná k přepravě plynů, kapalin nebo sypkých materiálů, dovolující vzájemné pohyby jí spojených prvků.

 

2. Duše - vnitřní vrstva hadice, přicházející do styku s dopravovanou látkou.

 

3. Výztuž - společný název pro část stěny hadice, zajišťující odolnost hadice proti tlaku.

 

Výztuž mohou tvořit:

a) vložka -     tkanina, nabalená ve spirále s překrytím okrajů;

b) oplet  -     vzájemně propletené prameny přízí nebo drátů, vedené po křivkách podobných šroubovicím opačných smyslů (pravé a levé)*);

c) ovin   -     jednotlivé příze nebo dráty, vedené po křivce šroubovice;

d) šroubovice - samostatná přízová šňůra nebo drát, vedené v prostorové křivce, zpravidla s konstantním stoupáním.

 

4. Obal - vnější ochranná vrstva hadice.

 

5. Mezivrstva - vrstva uložená mezi jednotlivými vrstvami hadice.

 

*) Pramenem se rozumí skupina několika vedle sebe rovnoběžně uložených přízí nebo drátů.


Nahrazuje: viz Dodatek

Účinnost od:
1.4.1986

32628-- Vynechaný text --