ICS 67.050

ČSN

EN 13708

 

56 0008

Září 2022

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Potraviny – Detekce ozářených potravin obsahujících krystalický cukr metodou ESR spektroskopie

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13708 (56 0008) z června 2002.

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2022
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.