ICS 79.080

ČSN

EN 14915 

49 2113

Duben 2014 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Vnější a vnitřní obklady z rostlého dřeva –
Charakteristiky, posuzování shody a označení

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14915 (49 2113) z dubna 2007.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.