ICS 71.100.50; 79.040

ČSN

EN 335 

49 0080

Září 2013 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva – Třídy použití:
definice, aplikace na rostlé dřevo a na výrobky na bázi dřeva

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 335-1 (49 0080) z dubna 2007, ČSN EN 335-2 (49 0080) z dubna 2007 a ČSN EN 335-3 (49 0080) z března 1999.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.