ICS 79.060.20

ČSN

EN 622- 4

 

49 2612

Leden 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Vláknité desky – Požadavky –
Část 4: Požadavky na izolační desky

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 622-4 (49 2612) z června 2010.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.