ICS 79.040

ČSN

EN 14298

 

49 1110

Březen 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Řezivo – Stanovení kvality sušení

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14298 (49 1110) z července 2005.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.