ICS 79.080

ČSN

EN 13489

 

49 2136

Duben 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Dřevěné podlahoviny – Vícevrstvé parketové dílce

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13489 (49 2136) z května 2004.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.