ICS 79.040

ČSN

EN 1316-1 

48 0065

Duben 2013 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Listnatá kulatina – Třídění podle jakosti –
Část 1: Dub a buk

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1316-1 (48 0065) z dubna 1999.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.