ICS 77.140.10; 77.140.50

ČSN

EN 10025-5

 

42 0904

Únor 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí –
Část 5: Technické dodací podmínky na konstrukční oceli se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 10025-5 (42 0904) ze září 2005.

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.