ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 669.14-426.666.982

Schválena: 23.5.1988

KRUHOVÉ OCELOVÉ DRÁTY
PRO PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽ DO BETONU

ČSN 42 6448


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Round steel wire for prestressiog of concrete

 

ČSN 42 6448 (eqv ST SEV 5728-86)

 

V této normě jsou zapracovány údaje z ST SEV 5728-86 „Kruhový ocelový drát pro předpínací výztuž do betonu".

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily, se používá v odvolávkách ve smluvních dokumentech přímo norma RVHP.

Údaje souhlasné s ST SEV 5728-86 jsou označeny postranní čarou na levém okraji.

Tato norma platí pro kruhový ocelový hladký drát tažený za studena - popouštěný a stabilizovaný, určený pro předpínací výztuž.

 

1 VŠEOBECNĚ

1.1 Smluvní označení drátu musí obsahovat:

1. název

2. jmenovitý průměr

3. typ provedení

4. jmenovitou pevnost

5. označení této normy

 

Příklad smluvního označení drátu jmenovitého průměru 5,0 mm stabilizovaného s vyšší hladinou pevnosti SV o jmenovité pevnosti 1800 MPa:

 

Drát 5,0 - SV - 1800 MPa ČSN 42 6448

 

Technické náležitosti objednávky

1.2 V objednávce se uvedou tyto údaje:

a) množství                 hmotnost v kg

b) název                    drát pro předpínací výztuž

c) jmenovitý průměr drátu   mmÚčinnost od:
1.1.1989

28096-- Vynechaný text --