ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 669-424:621.873.2

Schválena: 3.8.1981

KOLEJNICE PRO JEŘÁBOVÉ DRÁHY
Z OCELÍ TŘÍDY 10,
VÁLCOVANÉ ZA TEPLA
Rozměry

ČSN 42 5678

JK 134 97

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Hot rolled rails from steel-class 10 for crane runway. Dimensions

 

Rozměry v mm

 

Tato norma platí pro rozměry a způsob dodávání kolejnic pro jeřábové dráhy (dále jen kolejnic) jeřábů mostových, konzolových, portálových, jakož i jeřábů visutých, kladkostrojů a koček, pojíždějících po kolejích na horní přírubě nosníků, válcovaných za tepla z ocelí třídy 10.

Pro tyto kolejnice platí technické dodací předpisy ČSN 42 0135 tyče tvarové z ocelí třídy 10 a 11, válcované za tepla, pokud tato norma nestanoví jinak.

 

1X1.gif

 

Obr. 1. Rozměry a mezní úchylky hlavních rozměrů jeřábové kolejnice JK 65


Nahrazuje ČSN 42 5678
z 14.4.1965

Účinnost od:
1.7.1982

28076-- Vynechaný text --