MDT 669. 14-422              ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA              Schválena: 8. 6. 1987

TYČE TVAROVÉ Z KONSTRUKČNÍCH OCELÍ VÁLCOVANÉ ZA TEPLA

Technické dodací předpisy

ČSN 420135

Сталь фасонная горячекатаная из конструкционных сталей. Технические требования

Hot rolled steel sections from structural steels. Technical delivery requirements

Tato norma platí pro výrobu, prověřování a dodávání tyčí tvarových různých průřezů válcovaných za tepla z konstrukčních ocelí, pro které je v příslušných rozměrových normách uveden odkaz na tuto normu.

I. NÁZVOSLOVÍ

1.   Vývalek - výrobek válcoven ve stavu, jak vyšel z poslední válcovací stolice. Jeho průřez odpovídá předem stanovenému tvaru.

2.   Tyč - vývalek určitého průřezu, rozdělený na požadované délky.

3.   Tyče tvarové - výrobky mající po celé své délce stálý nebo periodicky proměnný plný příčný průřez (dále jen "průřez"), u něhož tečna alespoň k jednomu bodu obrysu průřezu tento průřez protíná; dodávané většinou jako tyče přímé.

II. VŠEOBECNĚ Označení oceli

4.    Oceli se označují číselně podle ČSN 42 0002.

Způsob výroby

5.   Způsob výroby volí výrobce. Požaduje-li odběratel, aby ocel byla vyrobena některým ze způsobů uvedených v materiálovém listu, je nutno to předem dohodnout. Pro předepsání způsobu výroby oceli se použije zkratek podle ČSN 42 0002.

Technické náležitosti objednávky

6.   Údaje pro předepisování objednávky jsou v jednotlivých rozměrových normách.

7 až 10 na doplňky

Nahrazuje ČSN 42 0135 z 29. 11. 1973

Účinnost od: 1. 6. 1988

27423