ČESKOSLOVENSKÁ ŠTÁTNA NORMA

MDT 669.14-415:
669.686/678:621.795.3

Schválená: 3.5.1984

PLECHY V TABULIACH
POCÍNOVANÉ
A POCÍNOVANÉ LAKOVANÉ
Technické dodávacie predpisy

ČSN 42 0111

JK POV 138 6

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Tinplate and lacquered tinplate in sheet form. Technical delivery requirements

 

Táto norma platí pre výrobu, technické požiadavky, skúšanie, preverovanie, dodávanie, balenie, dopravu a skladovanie plechov v tabuliach valcovaných za studena hrúbky 0,20 mm až 0,40 mm, pocínovaných elektrolyticky (skrátene plechy EC) alebo v tavenine (skrátene plechy ŽC).

 

Na predpis v objednávke sa pocínované plechy dodávajú aj lakované.

 

Rozmery - pozri ČSN 42 6335.

 

I. VŠEOBECNE

 

Použitie

 

1. Plechy podľa tejto normy sa používajú na výrobu jemných plechových obalov, najmä konzervových plechoviek a korunkových uzáverov.

 

Pri zvyčajných podmienkach skladovania a spracovania sú predmetné plechy vhodné na úpravu povrchu lakovaním, tlačou, na tvarovanie, na spájkovanie a na zváranie na bežných spájkovacích a zváracích strojoch.

 

Spôsob výroby

 

2. Plechy EC v tabuliach sa vyrábajú priečnym delením plechov EC vo zvitkoch, ktoré sa kontinuálne pocínovali prechodom galvanickými vaňami a dodatočne upravili pasiváciou, prípadne aj olejovaním.

 

3. Cínový povlak plechov ŽC sa vytvára prechodom oceľových plechov (tabúľ) cez taveninu cínu, povrchovú vrstvu oleja a následným odmastením.


Nahrádza: ČSN 42 0112
z 9.7.1969, ČSN 42 0113 a ČSN 42 0114 z 28.2.1973

Účinnosť od:
1.3.1985

27417-- Vynechaný text --