ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 669.14-418

Schálena: 10.11.1975

PÁSY A PRUHY Z OCELÍ TŘÍD 10 a 11
válcované za tepla
Technické dodací předpisy

ČSN 42 0145

JK 133

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Hot rolled strips from steels class 10 and 11. Technical delivery requirements

 

Tato norma platí pro výrobu, prověřování a dodávání pásů a pruhů válcovaných za tepla z ocelí tříd 10 a 11.

 

I. NÁZVOSLOVÍ

 

Ocelový pás - výrobek obdélníkového průřezu, získaný válcováním za tepla s přírodními (zaoblenými) nebo rovnými (stříhanými) hranami.

Dělený (obstřižený) ocelový pás - výrobek obdélníkového průřezu, získaný podélným dělením (obstřižením) ocelového pásu za studena.

Pruh - ocelový pás, nastříhaný na určité délky.

Svitek - kruhově svinutý ocelový pás, vzniklý postupným navíjením pásu.

Svazek - větší počet pruhů nebo svitků stejného rozměru, materiálu a provedení vzájemně svázaných.

Přírodní hrany - hrany nestejnoměrně zaoblené s drsným povrchem bez jakékoliv úpravy po válcování za tepla.

Rovné hrany - hrany, které vzniknou při podélném dělení pásu nebo při oboustranném obstřižení přírodních hran.

 

II. VŠEOBECNĚ

 

Označení oceli

 

1. Oceli na pásy se označují číselně podle ČSN 42 0002.

 

Způsob výroby oceli

 

2. Způsob výroby oceli a pásů volí výrobce. Požaduje-li objednavatel, aby ocel byla vyrobena některým ze způsobů uvedených v normě jakosti oceli, je nutno to předepsat v objednávce. Pro předepsání způsobu výroby oceli se použije zkratek podle ČSN 42 0002.


Nahrazuje ČSN 42 0145
ze 4.12.1963

Účinnost od:
1.9.1977

03581-- Vynechaný text --