ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 621.643.23
669.14-462

Schválena: 20.10.1976

TRUBKY OCELOVÉ SVAŘOVANÉ
PŘESNÉ A ZÁVITOVÉ
Technické dodací předpisy

ČSN 42 0142

JK -

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Welded steel tubes. Technical delivery requirements

 

Tato norma platí pro výrobu, zkoušení, prověřování a dodávání ocelových svařovaných trubek vyráběných z ocelí tříd 10 a 11.

 

Tato norma neplatí pro svařované elektroinstalační trubky a pro trubky svařované hladké; pro tyto trubky platí zvláštní normy.

 

I. NÁZVOSLOVÍ

 

1. Trubky svařované přesné jsou trubky svařované z ocelových pásů válcovaných za studena, které se po svaření táhnou za studena na tažných stolicích k dosažení menších úchylek rozměrů a lepší jakosti povrchu. Konce trubek jsou hladké, tj. bez závitů, hrdel apod.

 

2. Trubky svařované závitové jsou trubky svařované z ocelových pásů. Označení jmenovité světlosti v angl. palcích se shoduje s označením příslušných trubkových závitů, jimiž jsou konce trubek opatřeny.

 

3. Trubky svařované přesné kalibrované jsou trubky svařované z leskle žíhaných ocelových pásů válcovaných za studena podle ČSN 42 5350. Trubky jsou po svaření pouze kalibrovány za studena na přesný rozměr. Konce trubek jsou hladké.

 

II. VŠEOBECNĚ

 

Použití trubek

 

4. Svařované přesné trubky jednou nebo několikrát tažené za studena se používají pro takové účely, při nichž záleží na přesnosti rozměrů a na dobré jakosti povrchu trubek (např. při výrobě kovového nábytku, jízdních kol, motocyklů apod.).


Nahrazuje viz Dodatek

Účinnost od:
1.1.1978

03579-- Vynechaný text --