ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 669. 14-423

Schválena: 18. 7.1975

TENKOSTĚNNÉ PROFILY OCELOVÉ
Technické dodací předpisy

ČSN 42 0121

JK 144 a 154

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Steel thin-walled section. General technical delivery code

 

Tato norma platí pro výrobu, zkoušení a dodávání ocelových tenkostěnných profilů otevřených a uzavřených, vyráběných z ocelí tříd 10 a 11, uvedených v příslušných rozměrových normách.

 

I. NÁZVOSLOVÍ

1. Tenkostěnný profil - hotový hutní výrobek různě složitého příčného průřezu, vyrobený tvářením za studena z ocelových pásů, popř. tažením za studena ze svařovaných trubek.

 

II. VŠEOBECNĚ

 

Způsob výroby

2. Podle způsobu výroby se tenkostěnné profily dělí na:

a) otevřené - vyráběně tvářením za studena z ocelových pásů válcovaných za tepla nebo za studena,

b) uzavřené - vyráběně tvářením nebo tažením za studena ze svařovaných trubek, popř. tvářením za studena s přímým svařováním ocelových válcovaných pásů.

 

Použití

3. Tenkostěnné profily se vzhledem k malé hmotnosti a rozmanitosti tvarů s výhodou používají např. na konstrukci motorových vozidel, železničních vozů, lodí, letadel, při stavbě obytných, továrních a obchodních budov, hangárů, garáží, při výrobě oken, dveří, výkladních skříní, nábytku, zábradlí, plotů, výtahů apod.


Nahrazuje ČSN 42 0121
z 12.11.1969

Účinnost od:
1.1.1977

03572-- Vynechaný text --