ICS 13.220.20

ČSN

EN 12845 

38 9211

Listopad 2015 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Stabilní hasicí zařízení – Sprinklerová zařízení –
Navrhování, instalace a údržba

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12845+A2 (38 9211) z října 2009.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.