ICS 23.040.07; 23.040.10; 91.140.10

ČSN

EN 13941-1+A1

 

38 3370

Duben 2022

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Vedení vodních tepelných sítí – Navrhování a instalace předizolovaných jednotlivých a dvojitých potrubí pro vodní tepelné sítě ukládaných přímo do země –
Část 1: Navrhování

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13941-1 (38 3370) z června 2019.

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2022
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.