ICS 13.220.20

ČSN

EN 12845+A1

 

38 9211

Květen 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Stabilní hasicí zařízení – Sprinklerová zařízení –
Navrhování, instalace a údržba

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12845 (38 9211) ze srpna 2018.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.