ICS 29.020; 35.020

ČSN

EN 60950-23

 

36 9060

Duben 2023

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zařízení informační technologie – Bezpečnost –
Část 23: Rozměrná datová záznamová zařízení

Upozornění

Souběžně s touto normou platí ČSN EN IEC 62368-1 ed. 2+A11 (36 7000) ze září 2021,
která tuto normu zcela nahradí od 2024-07-06.

Tato norma byla původně již přeložena a vydána s katalogovým číslem 76676 ve Věstníku číslo 9/2006. Později byla zrušena ve Věstníku číslo 9/2021. Na základě rozhodnutí CENELEC BT173/DG12894/DV je znovu převzata do soustavy ČSN jako ČSN schválená k přímému používání oznámením ve Věstníku ÚNMZ.

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2023
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.